پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان بوکسور زن تاجیک

چهار سال پیش در المپیک لندن یک نفر از کشورهای فارسی زبان مدال برنز گرفت که تنها مدال کشورش هم بود. موزونه چاری یوا، بوکسور تاجیک که در وزن ۶۰ کیلوگرم برنز گرفته بود. در المپیک ریودوژانیرو جای موزونه خالیست اما هفت ورزشکار تاجیک در رشته‌های بوکس، جودو، شنا و دو و میدانی شرکت کردند.

سهراب ضیا گزارش می دهد.