پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با تنها نماینده تاجیکستان در پارالمپیک ریو

تاجیکستان در بازیهای پارالمپیک ریو دو ژانیرو تنها یک ورزشکار خواهد داشت. رحم خدا دادخدایف در رقابت های دو به مسافت ۲۰۰ و ۴۰۰ متر شرکت خواهد کرد. او در گذشته در مسابقات منطقه‌ای و جهانی شرکت کرده و اکنون بر اساس سهمیه به بازیهای پارالمپیک ریو دو ژانیرو راه یافته است.

خبرنگارمان سهراب ضیا پیش از سفر این ورزشکار تاجیک به برزیل با او دیدار کرد.