آلبوم عکس‌: هفتمین روز پارالمپیک

هفتمین روز بازی‌های پارالمپیک در رشته‌های مختلف برگزار شد.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Reuters