پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض دو ایرانی تبار به شناگر "دروغگوی" آمریکایی

رایان لاکتی شناگر صاحب مدال که دروغگوییش به پلیس برزیل در المپیک ریو به رسوایی برای تیم آمریکا تبدیل شد روز دوشنبه سوژه اعتراض دو ایرانی تبار شد. آقای لاکتی در یک برنامه زنده رقص شرکت کرده بود که معترضین به نام های برزین سرودی و سام ستوده جلوی دوربینها او را دروغگو خواندند.

بهمن کلباسی گزارش می دهد