تماس با برنامه پرگار

اگر موضوعی را مناسب بحث‌های پرگار می‌دانید یا در مورد برنامه‌ها نظری دارید، می‌توانید از طریق پنجره زیر یا ایمیل pargar@bbc.co.uk برایمان بنویسد.

Your contact details
Disclaimer