آیا مجازات اعدام از جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر حذف می شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا مجازات اعدام از جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر حذف می شود؟

صد و پنجاه نماینده مجلس ایران طرحی را برای حذف مجازات اعدام از جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر به هیات رئیسه مجلس تسلیم می کنند.

یحیی کمالی پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته "براساس شرایطی که در کشور وجود دارد، به دنبال راهکار علمی و غیر احساسی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر هستیم."

آقای کمالی پور گفته: مجلس به دنبال حذف اعدام مجرمانی است که از سر ناچاری دچار این مشکل شده اند.

در گفتگویی با احسان مهرابی روزنامه نگار پرسیدیم دلیل طرح این موضوع این روزها چه هست؟

این مصاحبه در برنامه چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه چهارده مهرماه پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.