شاهد عینی (۲٨): خاطرات جهان سادات همسر انور سادات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (۲٨): خاطرات جهان سادات همسر انور سادات

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که ما هم پنج‌شنبه‌ها آن را برای شما پخش می‌کنیم.

در هر قسمت از این برنامه، با افرادی گفتگو می‌شود که در مقاطعی از تاریخ حضور داشته یا خود شخصاً آن را تجربه کرده‌اند و حالا تجربۀ خود را از آن رویداد برای ما بازگو می‌کنند.

در این بخش از شاهد عینی و در سالگرد ترور انور سادات، رئیس جمهور پیشین مصر گفتگویی داریم با همسر او جهان سادات.

برنامه شاهد عینی هر پنجشنبه از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود. مجموعه کامل شاهد عینی در صفحه ساوندکلاود بخش فارسی بی‌بی‌سی در دسترس است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.