معامله با دلار کمی راحت‌تر شد؛ آیا ایران راضی می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معامله با دلار کمی راحت‌تر شد؛ آیا ایران راضی می‌شود؟

واشنگتن میگوید در بعضی قوانین تغییراتی داده تا روابط مالی و تجاری ایران را با موسسات مالی غیرآمریکایی آسانتر کند. این یکی از خواسته های ایران از زمان اجرای توافق هسته ای است.

براساس این تغییرات، سازمان های مالی خارجی میتوانند با ایرانیانی که در فهرست تحریمها نیستند معاملات به دلار انجام دهند به شرط اینکه این معاملات، مستقیم و غیرمستقیم آمریکاییان و سیستم مالی امریکا را دخیل نکند. همچنین، افراد و شرکتهای غیرآمریکایی میتوانند با نهادهایی که مورد تحریم نیستند اما درکنترل یکی از شرکتهای تحریم شده است، معامله کنند.

علی همدانی، گوینده برنامه چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی در گفتگو با هادی کحال زاده از جمله سوال کرده آیا این همان چیزی است که تهران می‌خواهد یا هنوز تا حصول کامل توافق برجام، راهی طولانی در پیش است.

برای شنیدن این برنامه به صفحه رادیو مراجعه کنید یا به ساوند‌کلاود ما مراجعه کنید