آیا روسیه و غرب "شاخ به شاخ" می‌شوند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا واشنگتن و مسکو "شاخ به شاخ" می‌شوند؟

روسیه قصد دارد پایگاه نظامی اش را در سوریه گسترش دهد و در نخستین اقدام یک پایگاه دریایی اش را در محل تاسیسات تارتوس، دایمی کند. روسیه هفته قبل هم خبر داده بود یک پایگاه هوایی اش در سوریه را گسترش می دهد و دایمی می کند.

همه اینها یک طرف، واکنش غرب به حوادث یکی دو هفته گذشته در سوریه و نقش روسیه در بمباران مناطق غیرنظامی در سوریه، این سوال را ایجاد می کند که آیا روسیه از تبعات اقدامات اخیرش آگاه است؟ اصولا تاکتیکش در دنیای به شدت پر آشوب این روزها چیست

علی همدانی گوینده برنامه چشم‌انداز بامدادی در گفتگو با تورج اتابکی کارشناس مسائل منطقه، از جمله سوال کرده شیوه این روزهای روسیه چیست؟

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.