شاهد عینی (۲٩): خاطرات یکی از رهبران کارزار رای «نه» به پینوشه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (۲۹): روایت سقوط پینوشه در شیلی

در برنامه شاهد عينى اين هفته به ٢٨ سال پیش برمی‌گردیم، به ماه اکتبر سال ١٩٨٨ میلادی؛ زمانی که مردم شیلی برای نخستین بار توانستند در مورد ١٥ سال سلطه نظامی ژنرال اگوستو پینوشه رأی بدهند.

در این همه‌پرسی مردم باید در مورد ماندن حکومت دیکتاتور ٧٢ ساله رأی «آری» یا «نه» می‌دادند.

مصاحبه شونده ما یکی از رهبران کارزار «رأی نه» در آن همه‌پرسی بوده.

این برنامه در چشم‌انداز بامدادی بیست و دوم مهر ۱۳۹۵ (سیزدهم اکتبر ۲۰۱۶) پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.