هفت شنبه در تسخیر ارواح خبیثه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت شنبه در تسخیر ارواح خبیثه

هفت‌شنبه یک برنامه هفتگی از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی است که به تازه‌های موسیقی پاپ ایران اختصاص دارد.

علی همدانی شنبه‌ها صبح در این برنامه نگاهی می‌کند به بازار موسیقی ایران و ترانه هایی که هر هفته، وارد این بازار می‌شوند.

از قضا برنامه این هفته هفت‌شنبه با هالویین یک جا شده است. هالویین یا جشن ارواح در مغرب زمین وقتی است که بسیاری لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشند و در جشن‌ها شرکت می‌کنند. این جشن‌ها در سالهای اخیر به ایران هم رفته و ترکیبی از ارواح خبیث و شش و هشت های "شهرام شب‌پره‌ای" حال و هوای مخصوصی به آن داده است. علاوه بر هالویینی کردن هفت شنبه، ترانه تازه امیرحسین افتخاری و مهران آتش را هم می‌شنویم و از جزئیات آزاد شدن امیر تتلو هم خبردار می‌شویم

این برنامه در چشم انداز بامدادی هشتم آبان ١٣٩٥ (29 اکتبر) پخش شد.

این برنامه را می‌توانید هر هفته شنبه‌ها صبح در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید یا ببینید.

چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید