راز دانش: تهیه اطلس سلولهای بدن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: تهیه اطلس سلولهای بدن

در برنامه این هفته راز دانش، سینا علی‌نژاد از مهار خنک کننده برای کنترل گرمایش زمین و تهیه اطلس سلولهای بدن انسان می گوید.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.