سرنوشت "رویای" اوباما در دنیای ترامپ یا کلینتون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت "رویای" اوباما در دنیای ترامپ یا کلینتون

باراک اوباما رییس جمهوری که هشت سال پیش با آمدنش آمریکا و حتی بسیاری کشورهای جهان را تکان داد این روزها مشغول بستن بار خود از کاخ سفید است تا راه را برای رسیدن رییس جمهوری بعدی هموار کند.

او با شعار تغییر در اولین دوره سکان کاخ سفید را در دست گرفت و با شعار امید به آینده و پیشروی در دوره دوم. وعده های او برای تغییر در آمریکای دست به گریبان با دو جنگ و رکود اقتصادی به کجا رسید و او برای رییس جمهوری بعدی چه آمریکایی را به جای خواهد گذاشت

در برنامه چشم انداز بامدادی دوازدهم آبان نخست گزارشی می‌شنویم از مهرنوش پورضیائی و سپس علی همدانی، مجری برنامه، در گفتگو با آرش آرامش تحلیلگر مسائل امنیتی، حقوقدان و از دست‌اندرکاران ستاد هیلاری کلینتون و بیژن کیان عضو پیشین شورای بازرگانی کاخ سفید و عضو حزب جمهوری خواه، به بحث درباره میراث دولت باراک اوباما پرداخت.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود صما مراجعه کنید