شاهد عینی(٣۲): شنود سفارت آمریکا در مسکو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی(٣۲): شنود سفارت آمریکا در مسکو

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که ما هم پنج‌شنبه‌ها آن را در چشم انداز بامدادیرادیو بی بی سی برای شما پخش می‌کنیم.

در هر قسمت از این برنامه، با افرادی گفتگو می‌شود که در مقاطعی از تاریخ حضور داشته یا خود شخصاً آن را تجربه کرده‌اند و حالا تجربۀ خود را از آن رویداد برای ما بازگو می‌کنند.

در برنامه شاهد عینی این هفته به اواخر دهه ٨٠ میلادی بر می گردیم. سالهای آخر جنگ سرد و زمانی که یک دعوای دیپلماتیک جدی میان آمریکا و شوروی درگرفت.

تنش میان این دو ابرقدرت هنگامی به وجود آمد که آمریکایی‌ها شوروی را به کارگذاشتن دستگاه های شنود در ساختمان جدید سفارتشان در مسکو متهم کردند.

همانظور که در آغاز گزارش این هفته شاهد عینی می شنوید این تنش دیپلماتیک در اخبار رسانه‌های آن زمان انعکاسی گسترده داشت.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.