مطبوعات در ایران "نمایشگاه دارند، آزادی ندارند"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مطبوعات در ایران "نمایشگاه دارند، آزادی ندارند"

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ایران از امروز در مصلای تهران آغاز به کار خواهد کرد.

امسال حدود ۹۰۰ رسانه از جمله موسسات مطبوعاتی، روزنامه ها و خبرگزاری ها در ۶۵۰ غرفه در نمایشگاه مطبوعات حضور دارند.

این در حالیست که در رتبه بندی جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۹ام قرار دارد.

در چشم انداز باندادی چهاردهم آبان ماه فرج بال افکن نگاهی انداخته است به نمایشگاه مطبوعات امسال در ایران.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید