آن صدا آن روزها (۱۲): یادی از اسفندیار منفردزاده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آن صدا آن روزها (۱۲): گفتگو با اسفندیار منفردزاده

آن صدا آن روز‌ها، نام برنامه هفتگی است که در آن علی همدانی، تهیه کننده این مجموعه، صداهایی را مرور می کند که بیش از نام صاحبان صدا، شهرت دارند.

به لطف آرشیو هفتاد و پنج ساله بخش فارسی بی بی سی، غبار از نام ها می زداییم و گوش به آواها و آوازها و قصه هایی می دهیم که هنر بی بدیلشان تکرار ناشدنی است.

در برنامه آن صدا آن روزهای هجدهم آبان ١٣٩٥ یادی می‌کنیم از اسفندیار منفردزاده، موسی‌قیدان و آهنگساز برجستۀ ایرانی.

برای شنیدن بخش‌های دیگر این مجموعه به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.

چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.