مادر علی شریعتی: پسرم در اوین به نارسایی قلبی دچار شده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مادر علی شریعتی: پسرم در اوین به نارسایی قلبی دچار شده است

وکیل ‌مدافع علی شریعتی زندانی سیاسی از مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها خواست به وضعیت جسمی علی شریعتی که اعتصاب غذا کرده، رسیدگی شود. علی شریعتی بعد از تجمع مقابل مجلس در اعتراض به اسید پاشی علیه زنان بازداشت و پس از آن به جرم اجتماع علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شد. او که اخیرا مجددا بازداشت شده و در زندان اوین اعتصاب غذای خشک کرده، روز گذشته به دلیل وخامت حال جسمیش به بهداری زندان منتقل شد.

علی همدانی، مجری چشمبامداد بیست و یکم آبان ماه در گفتگویی با شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، از جمله جویای وضعیت جسمانی او شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید