آن صدا آن روزها (۱٤): مرتضی احمدی، مردی که تهران الهام بخش کارهایش بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آن صدا آن روزها (۱٤): مرتضی احمدی، مردی که تهران الهام بخش کارهایش بود

آن صدا آن روز‌ها، نام برنامه هفتگی است که در آن علی همدانی، تهیه کننده این مجموعه، صداهایی را مرور می کند که بیش از نام صاحبان صدا، شهرت دارند.

به لطف آرشیو هفتاد و پنج ساله بخش فارسی بی بی سی، غبار از نام ها می زداییم و گوش به آواها و آوازها و قصه هایی می دهیم که هنر بی بدیلشان تکرار ناشدنی است.

در برنامه آن صدا آن روزهای این هفته، علی همدانی به زندگی و کارهای مرتضی احمدی پرداخته است.

هنرمندی که پرونده کاری متنوعی داشت از پیش پرده خوانی و بازیگری تاتر گرفته تا دوبله.

برای شنیدن بخش‌های دیگر این مجموعه به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.