شاهد عینی (٣٤): داستان ساخته شدن موسیقی ماندگار فیلمهای جیمز باند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (٣٤): داستان ساخته شدن موسیقی ماندگار فیلمهای جیمز باند

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که ما هم پنج‌شنبه‌ها آن را در چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی برای شما پخش می‌کنیم.

در هر قسمت از این برنامه، با افرادی گفتگو می‌شود که در مقاطعی از تاریخ حضور داشته یا خود شخصاً آن را تجربه کرده‌اند و حالا تجربۀ خود را از آن رویداد برای ما بازگو می‌کنند.

در برنامه شاهد عینی این هفته به سراغ آهنگساز فیلمهای جیمز باند رفته ایم.

برای شنیدن بخش‌های دیگر این مجموعه به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.