'هدیه مادر' و 'گل‌بدن' در برنامه آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'هدیه مادر' و 'گل‌بدن' در برنامه آپارات

این هفته در آپارات دو فیلم 'هدیه مادر' ساخته محمد رنجبر و 'گل‌بدن' ساخته محمد‌شفیع ضرغام به‌نمایش در‌می‌آیند.