راحله راحمی‌پور در جستجوی بستگانش در زندان اوین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راحله راحمی‌پور در جستجوی بستگانش در زندان اوین

پنج نهاد سازمان ملل متحد پرونده‌سازی علیه راحله راحمی‌پور را که در جستجوی بستگان ناپدیدشده‌اش در ایران است، محکوم کرده‌اند. کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد، گزارشگر حق آزادی بیان، گزارشگر سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، گزارشگر حق آزادی تجمعات و تشکل‌ها و همچنین، عاصمه جهانگیر گزارشگر تازه‌انتصاب سازمان ملل دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی بطور جدی از ایران خواسته‌اند تا کارزار علیه راحله راحمی‌پور را که برای دریافتن سرنوشت برادر و نوزاد ناپدیدشده برادرش در زندان اوین می‌کوشد، متوقف کند.

نهادهای سازمان ملل متحد گفته‌اند این مدافع حقوق بشر ایرانی به دلیل پیگیری سرنوشت بستگانش در برابر اقدام تلافی‌جویانه مقامات دولت ایران قرار گرفته است.

در چشم‌انداز بامدادی شنبه ششم آذر ۱۳۹۵ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۶) در این باره با شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران گفتگویی انجام شد.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید