شکست حلب و آینده جنگ؛ آیا ثبات به سوریه باز خواهد گشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکست حلب و آینده جنگ؛ آیا ثبات به سوریه باز خواهد گشت؟

یک مذاکره کننده ارشد مخالفان سوری به بی بی سی گفته است که سقوط بخش شرقی حلب که در کنترل شورشیان بود به معنی پایان نبرد علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیست.

با این حال جورج صبرا افزود که این تحول امیدها به یک توافق صلح را کمرنگ تر می کند.

نیروهای دولتی سوریه با کمک آتش سنگین هوایی کنترل بیش از یک سوم نواحی تحت کنترل مخالفان را به دست گرفته اند.

گروه های شورشی می گویند که به خطوطی که دفاع از آنها آسانتر است عقب نشینی کرده اند.

علی همدانی گوینده چشم انداز بامددادی بی‌بی‌سی، در روز نهم آذرماه در گفتگو با آرش آرامش حقوقدان و کارشناس مسائل امنیتی، به بررسی این تحول پرداخته است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید