آیا سودی که به سپردهای قوه‌قضائیه تعلق می‌گرفت 'بلا صاحب' بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا سودی که به سپردهای قوه‌قضائیه تعلق می‌گرفت 'بلا صاحب' بود؟

یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تایید وجود حسابهای بانکی قوه قضائیه به نام صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران؛ گفته این کار با تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته.

ابوالفضل ابوترابی به خبرگزاری مشرق گفته بانکها حاضر نبودند به حسابهای بانکی تحت نام قوه قضائیه سود بدهند به همین دلیل این مبالغ به حسابهای شخصی منتقل شده تا بتوان از سود آن استفاده کرد. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس همچنین گفته سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموالی بوده که صاحبی نداشته و به گفته او با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید.

ناصر مدنی، مجری برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی در گفت‌وگو با حسن فِرِشتیان، پژوهشگر دینی و حقوقدان در پاریس پرسید، آیا این پولها بدون صاحب بوده؟

برای شنیدن بخش‌های دیگر این مجموعه به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.