راز دانش: لوسی، فسیلی که داستان تکامل انسان را بازگو می کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: نتایج پژوهش محققان ایرانی درباره تاثیر ورزش بر کیفیت اسپرم در مردان

در برنامه این هفته از تحقیقات پژوهشگران ایرانی درباره تاثیر ورزش بر کیفیت اسپرم در مردان خواهیم گفت. همچنین از فسیلی خواهید شنید که داستان تکامل انسان را بازگو می کند.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.