آیا حلب روی آرامش را خواهد دید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا حلب روی آرامش را به خود خواهد دید؟

ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می گوید که عملیات نظامی در شرق حلب پایان یافته است.

او گفت که نیروهای دولتی سوریه آخرین نواحی این شهر را از دست شورشیان خارج کرده اند. آقای چورکین همچنین گفت که توافقی برای خروج جنگجویان به دست آمده است.

گزارشگران در محل می گویند در ساعات اخیر بمباران یا نبردیی مشاهده نشده است.

این توافق روز سه شنبه در حالی به دست آمد که نیروهای دولتی ارتش سوریه و متحدانش در آستانه تسلط کامل بر نقاطی از منطقه شرقی شهر بودند.

در برنامه چشم انداز بامدادی روز 24 آذر، علی همدانی در گفتگو با علی صدرزاده کارشناس مسائل جهان عرب، به تحلیل رویدادهای چند ساعت اخیر پرداخت.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید