فراهم شدن امکان تولد نوزاد با سه والد در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فراهم شدن امکان تولد نوزاد با سه والد در بریتانیا

از این پس در بریتانیا امکان تولد کودکان با ژن سه والد وجود دارد. با تصویب نهاد قانونگذاری باروری، امکان تولد کودکان با ژن دو زن و یک مرد فراهم شده است. این روش که به آن "انتقال میتوکندری" گفته می‌شود برای درمان یک نقص ژنتیکی انجام می‌گیرد.

سه ماه پیش هم با کمک گروهی از پزشکان آمریکایی در مکزیک برای نخستین بار یک کودک پسر با همین شیوه به دنیا آمد.

نعیمه نامجو، مجری چشم انداز بامدادی گفتگویی داشت با دکتر شهره بسکی، پزشک زنان و زایمان. ابتدا از او درباره این شیوه و امکان جلوگیری از بیماریهای ژنتیکی در نوزادان پرسید.

این مصاحبه در چشم انداز بامدادی جمعه ٢٦ آبان(١٦ دسامبر) پخش شد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.