'سینما صفر تاتر هیچ ' این هفته در آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'سینما صفر تاتر هیچ ' در آپارات

این هفته در آپارات فیلم 'سینما صفر تاتر هیچ' ساخته محمد کیوانداریان به‌نمایش در‌می‌آید.