گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی حسن صلح‌جو با شیوا دلدار تراجنس ساکن نروژ درباره فیلم 'شوخی طبیعت' را اینجا ببینید.