پلاسکو و سرمایه‌های سوخته؛ جبران خسارت بر عهده کیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پلاسکو و سرمایه‌های سوخته؛ جبران خسارت بر عهده کیست؟

حادثه پلاسکو به روز چهارم رسیده و عملیات شبانه روزی برای یافتن افرادی که زیر آوارهای چندصد تنی ساختمان پلاسکو مدفون شده اند / ادامه دارد.

گزارش رسانه های ایران حاکیست که تاکنون با کشف سه جسد کاملا سوخته که شناسایی آنها فعلا ممکن نیست. از ۱۶ آتش نشانان زیر آوار مانده هنوز خبری نیست.

در حال حاضر به رغم فعالیت بیل‌های مکانیکی و جرثقیل ها آتشی در آوارها دیده نمی شود ولی دود سفید رنگ و غلیظی که گفته می شود ناشی از بخار آب است در فضا پیچیده است.

در چشم‌انداز بامدادی ٣ بهمن ١٣٩٥ نخست گزارشی پخش شد از فرج بال افکن و سپس علی همدانی در گفتگو با محمد اولیایی فرد، حقوقدان، چالش‌های قانونی این حادثه را بررسی کرد.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید