از دو سوی آمو: تازه ترین ترانه‌های تازه از دوشنبه تا کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: تازه ترین ترانه‌ها از دوشنبه تا کابل

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در برنامۀ این هفته و در غیاب داریوش رجبیان، زیورشاه همکار ما در دوشنبه تازه ترین ترانه‌های پارسی را از دوشنبه تا کابل مرور می‌کند.

همچنین برای نخستین بار ترانۀ تازه‌ای از فریدون خورشید از تاجیکستان پخش می‌شود که همراه با «ایساآک رئال» هنرمند کوبایی اجرا کرده است.

این برنامه در بامداد دوشنبه چهارم بهمن ماه در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید