از دو سوی آمو: از تازه ترین ترانه‌ مهرنگار رستم تا رپ تاجیکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از تازه ترین ترانه‌ مهرنگار رستم تا رپ تاجیکی

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در برنامۀ این هفته نیز در غیاب داریوش رجبیان، زیورشاه محمد همکار ما در دوشنبه تازه ترین ترانه‌های پارسی را از دوشنبه تا کابل مرور می‌کند.

در برنامه این هفته از جمله ترانه‌ تازه‌ای از مهرنگار و کار تازه‌ای از یکی از رپرهای تاجیکستان به نام بخ ٨٤ را می‌شنویم و یادی هم می‌کنیم از صادق فطرت (ناشناس) هنرمند سرشناس و پر آوازه افغان.

این برنامه در بامداد دوشنبه ١١ بهمن ماه در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید