شاهد عینی (۴۲): مبارزه مروه کاواکچی برای حفظ حجاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (۴۲): مبارزه مروه کاواکچی برای حفظ حجاب

قبل از مروه كاواكچى هیچ زن دیگری با حجاب در پارلمان ترکیه سوگند نخورده بود. نمایندگان دیگر پارلمان، علیه او شعار دادند و او را به سخره گرفتند.

در اين برنامه، چل کاساپوگلو با مروه كاواكچى درباره مبارزه اش برای حفظ حجاب گفتگو کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.