سایه دولت ترامپ بر روابط آمریکا و اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهدید یا فرصت؛ چالشهای روابط دولت جدید آمریکا و اتحادیه اروپا

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا می گوید، با وجود نگرانی از سیاستهای رئیس جمهوری تازه آمریکا روابط خوب با این کشور الویت اتحادیه اروپاست.

آقای توسک در نشست اتحادیه اروپا در مالت سخنرانی می کرد. او گفت همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا تاکنون، ستونی برای دنیای آزاد بوده است. دونالد توسک چند روز پیش دولت جدید آمریکا را تهدیدی برای اتحادیه اروپا خوانده بود.

نعیمه نامجو مجری چشم انداز بامدادی، در این باره گفتگویی داشت با کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. ابتدا نظر او را درباره حرفهای دیروز آقای توسک پرسید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.