راز دانش: به فضای باز بروید تا نزدیک بین نشوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: به فضای باز بروید تا نزدیک بین نشوید

در برنامه راز دانش این هفته به ارتباط حضور طولانی در فضای بسته با نزدیک بینی می پردازیم. همچنین خبری داریم درباره ارتباط ژنتیک با کاهش وزن.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.