جزیره مانوس و کابوس ادامه‌دار ساکنان آن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جزیره مانوس و کابوس ادامه‌دار ساکنان آن

۷۰ سازمان حامی حقوق پناهجویان، در نامه ای به نخست وزیر استرالیا، خواستار انتقال فوری پناهجویان از جزیره های مانوس و نائورو به خاک این کشور شدند.

به دنبال کشمکش ها بر سر توافق آمریکا و استرالیا، نگرانی ها از آینده این پناهجویان شدت گرفته است

حدود ۶۰ پناهجو هم در بازداشتگاه جزیره مانوس ، در معرض خطر برگرداندن به کشورشان هستند که اکثرا ایرانی اند.

فریبا صحرایی در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی بی سی در گزارشی از وضعیت این پناهجویان می گوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.