اعتراضهای خیابانی در عراق تا کجا تاثیرگذار است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضهای خیابانی در عراق تا کجا تاثیرگذار است؟

در درگیری بین معترضان شیعه وابسته به مقتدی صدر و نیروهای امنیتی در بغداد، پایتخت عراق، دستکم پنج نفر کشته شدند.

دهها هزار معترض، علیه دولت و فساد شعار می دادند و خواستار تغییر کمیسیونی بودند که بر انتخابات نظارت دارد. درگیری زمانی شدت گرفت که تظاهر کنندگان می خواستند به - منطقه سبز بغداد - که محدوده ساختمانهای دولتی است، نزدیک شوند.

نعیمه نامجو، مجری چشم انداز بامدادی در این باره با غسان عاشور، کارشناس مسائل عراق گفتگو کرد و ابتدا از او درباره خواسته های این معترضان پرسید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.