شیرازه (۵): زبان و جنسیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۵): زبان و جنسیت

بسیاری از زبان‌ها مثل عربی و آلمانی و روسی، جنسیت دارند؛ یعنی صورت کلمات برای مرد و زن فرق دارد. ‏

فارسی از این دست زبان‌ها نیست، هرچند در گذشته‌های دور بوده؛ اما این به معنی برابری جنسیتی در جامعۀ فارسی‌زبان نیست. ‏

سام فرزانه در این بخش از رشته‌برنامه‌های شیرازه این موضوع را باز کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏