شیرازه (۶): تنوع زبانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۶): تنوع زبانی

در نوروز امسال، موضوع برنامۀ شیرازه زبان است. ‏

در این قسمت که خواهید شنید، صحبت از تنوع زبانی است؛ یعنی حتی بین کسانی که فارسی صحبت می‌کنند، تفاوت‌هایی هست که باعث می‌شود زبان‌شان با هم فرق کند. ‏

سام فرزانه تهیه‌کننده و گردانندۀ شیرازه است.‏