حذف صفر از پول ملی؛ چرا دولت‌ها دست به کار نمی‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حذف صفر از پول ملی؛ چرا دولت‌ها دست به کار نمی‌شوند

ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران می گوید ایران قصد دارد طی دو تا سه سال آینده، از صفرهای پول ملی کم کند. حدود چهار ماه پیش دولت لایحه ای را تصویت کرد که واحد پولی کشور را از ریال به تومان تبدیل کند، هر تومان ده ریال است و این تغییرمشکل چندانی را حل نخواهد کرد. آقای سیف توضیح نداده که چند صفر ممکن است در آینده حذف شود.

فرناز قاضی‌زاده درچشم انداز بامدادی روز چهاردهم فروردین ۱۳۹۶ از کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن پرسیده، چرا دولتها در ایران با اینکه بارها این طرح مطرح شده، برای انجامش دست به کار نمی شوند.