روز اول تبلیغات در صداوسیما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیسی هاشمی‌طبا و جهانگیری؛ در روز اول تبلیغات در صداو سیما چه گذشت؟

ابراهیم رئیسی که از او بعنوان اصلی ترین رقیب حسن روحانی، رئیس جمهوری نام برده می شود دیشب در یک گفت وگوی تلویزیونی گفت که مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و افزایش یارانه افراد کم درآمد از جمله اولویت های برنامه های دولتش خواهد بود

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران هم کاندیدای دیگری بود که در رادیو حاضر شد. او گفت فقط با شعار دادن درباره سِمت ریاست جمهوری نمی توان اظهار نظر کرد

و مصطفی هاشمی طبا نامزد دیگری بود که او هم در تلویزیون حاضر شد. او در بخشی از صحبت هایش درباره وعده هایی که نامزدها در دوره تبلیغات می دهند انتقاد کرد.

در برنامه امروز چشم انداز بامدادی، بعد از شنیدن بخش‌هایی از صحبت‌های نامزدها، ناصر مدنی، مجری چشم انداز بامدادی با مهدی مهدوی آزاد گفت‌وگو کرده.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.