شیخ احمد الفهد الصباح، رییس کمسیون المپیک آسیا استعفا کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیخ احمد الفهد الصباح، رئیس کمیسیون المپیک آسیا استعفا کرد

شیخ احمد الفهد الصباح یکی از چهره های ارشد فیفا، استعفا داده است. در بعضی از مدارک دادگاهی در آمریکا، این ادعا مطرح شده که آقای صباح به یک مقام دیگر فوتبال، رشوه داده است. آقای صباح، که اهل کویت است، رئیس شورای المپیک آسیا هم بود.

ادعای پرداخت رشوه به چند سال قبل بر می‌گردد و آقای صباح آنها را تکذیب می کند.

مهرداد مسعودی کارشناس فوتبال در دوحه قطر در گفت وگو با فرناز قاضی زاده می‌گوید، آقای صباح نه تنها در دنیای فوتبال که کلا در ورزش آُسیا، چهره‌ای بسیار تاثیرگذار بود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.