آخرین مناظره انتخاباتی فرانسه، نظرسنجی ها می گوید، مکرون بهتر بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین مناظره انتخاباتی فرانسه: نظرسنجی ها می گویند مکرون بهتر بود

امانوئل مکرون و مارین لوپن، دو نامزد دور دوم انتخابات در فرانسه در آخرین مناظره انتخاباتی پیش از دور دوم انتخابات در روز یکشنبه، به تندی یکدیگر را به دروغگویی و ندانم کاری متهم کردند. براساس نظرسنجی ها بعد از مناظره، آقای مکرون در مناظره بهتر ظاهر شده است.

خانم لوپن که نماینده راست افراطی است، مخالف اروپا، مخالف مهاجرت ونگران از اسلامگرایی تندرو، می خواهد دور فرانسه مرز بکشد و واحد پولی فرانک را برگرداند. امانوئل مکرون ، طرفدار اروپاست و این شانس را دارد که طرفداران همه نامزدها از ترس خانم لوپن می خواهند به او رای بدهند. او در نظرسنجی ها به میزان قابل توجهی، جلوبوده، اما هنوز دست از مبارزه برنداشته است.

آزاده کیان ، استاد جامعه شناسی در پاریس فرانسه در چشم انداز بامدادی به فرناز قاضی زاده گفت، به نظر او آقای مکرون در این مناظره بهتر بود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.