راز دانش: صد هزار سال زندگی انسان در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: صد هزار سال زندگی انسان در آمریکا

در برنامه این هفته راز دانش از جمله درباره یافته ای درباره تاریخ سکونت انسان در آمریکا و نیز ماده تاریک می‌پردازیم.

این برنامه که سینا علی نژاد آن را تنظیم می کند هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.