چرا به فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان برای شورای شهر تهران انتقادمی شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا به فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان برای شورای شهر تهران انتقادمی شود؟

شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، فهرست نهایی خود برای انتخابات شورای شهر تهران را منتشر کرد. در میان این نامها، بعضی ناآشنا هستند، درحالیکه بعضی از چهره های شناخته شده به این فهرست راه نیافته اند. فهرست انتقاداتی را هم به دنبال داشت.

احسان محرابی روزنامه نگار در برنامه چشم انداز بامدادی میهمان فرناز قاضی زاده بود. او توضیح می دهد که چه انتقاداتی درباره این فهرست وجود دارد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.