انتقادهای تند روحانی ورئیسی از هم، تند شدن فضا به نفع کدامیک است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقادهای تند روحانی ورئیسی از هم، تند شدن فضا به نفع کدامیک است؟

در یکی دو روز اخیر لحن نامزدها، به ویژه ابراهیم رئیسی و حسن روحانی نسبت به هم تند تر از پیش شده. در سخنرانی هایشان بدون نام بردن از هم اما با اشاراتی روشن به یکدیگر تاخته اند. سئوال این جاست که تند شدن فضا به نفع کدامیک از آنهاست؟

هادی کحال زاده عضو سابق شورای تحکیم وحدت در گفت وگویی با فرناز قاضی زاده در چشم انداز بامدادی می گوید، باید دید، هر کدام چه جامعه آماری از رای دهندگان احتمالی را مد نظر دارند و آیا این رای دهندگان این شیوه را می پسندند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.