مخاطب آیت الله خامنه ای در هشدارهایش به نامزدها چه کسی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخاطب آیت الله خامنه ای در هشدارهایش به نامزدها، چه کسی است؟

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در دانشگاه امام حسین، دانشگاه متعلق به سپاه، درباره ایجاد ناامنی وبه گفته او فتنه فتنه هشدار داد.

او به کاندیداها گفت، باید روی مسئله اقتصاد ومعیشت مردم متمرکز شوند واز بحثهایی که می تواند به گفته او به گسلهای قومی و زبانی دامن بزند، دوری کنند. او می گوید، تغییر رفتار نظام هیچ فرقی با تغییر خود نظام ندارد.

پیشتر از فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفت وگوی با فرناز قاضی زاده توضیح می دهد که به نظر او مخاطب این صحبتها کسی جز آقای روحانی نمی تواند باشد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.