گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با عسل باقری پژوهش‌گر نشانه‌شناسی سینما درباره فیلم 'رای مخفی' ساخته بابک پیامی را اینجا تماشا کنید.