طنزو طنزینه از عبید تا امروز (١٩): عمران صلاحی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طنزو طنزینه از عبید تا امروز (١٩): عمران صلاحی

برنامه این هفته طنز وطنزینه از عبید تا امروز، که نوزدهمین برنامه از این مجموعه است، به عمران صلاحی می پردازد.

شاعر و طنز پردازی که مرگ ناگهانی اش در شصت سالگی و دراوج کارش، طنزایران را در بهت فرو برد.

او سالها در مجله های طنز توفیق و گل آقا نوشت و نامهای مستعار زیادی داشت، از جمله این نامها، بچه جوادیه ، زنبور و زرشک بود.

این برنامه را الهه خوشنام تهیه وتولید می کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.