عفو بین‌الملل: مریم اکبری منفرد را آزاد کنید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عفو بین‌الملل: مریم اکبری منفرد را آزاد کنید

عفو بین الملل دیروز در بیانیه ای خواستار اقدام فوری براى آزادی مریم اکبرى منفرد شده.

خانم اکبری منفرد به خاطر نامه هاى سرگشاده اش در مورد کشتار سال ۶۷ تهدید به سه سال دیگر زندان و تبعید به زندانی در سیستان و بلوچستان شده.

در بیانیه عفو بین الملل از جمله آمده که این تهدیدها و آزارها در حالى شدت یافته اند که موضوع دادخواهى قتل عام تابستان ۶۷ در هفته هاى اخیر بسیار مطرح بوده.

علی همدانی، گوینده برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی در بامداد دوم خرداد ۱۳۹۶ ( ۲۳ مه ۲۰۱۷) در گفتگو با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل نخست درباره تازه ترین وضعیت خانم اکبری منفرد سوال کرد.

چشم رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس های رادیویی و ماهوارهای پخش می شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.