بلور بنفش‌ : نوروز

برنامه ویژه نوروز ۱۳۹۶ بی‌بی‌سی فارسی

برنامه را اینجا ببینید.

سال نوی رویایی/ نسخه کامل برنامه نوروز ۱۳۹۵ بی‌بی‌سی

برنامه را اینجا ببینید.

برنامه نوروزی بی‌بی‌سی فارسی ۱۳۹۳ قسمت سوم

برنامه را اینجا ببینید.

قوچان نژاد زننده گلی که ایران را به جام جهانی برد، نوید نگهبان هنرپیشه سریال هوملند، ۲۴ و لاست، منصور، ستار، مرتضی، سامی بیگی، آریانا، هاتف، هوشمند عقیلی، هنگامه و ۲۵ بند از جمله مهمانان این برنامه هستند. و البته مسابقه فوتبال و اشپزی تعدادی از مجریان و تهیه کنندگان بی‌بی‌سی فارسی هم بخشی از این برنامه است.

برنامه نوروزی بی‌بی‌سی فارسی ۱۳۹۳ قسمت دوم

برنامه را اینجا ببینید.

از شما دعوت می‌کنیم سال نو ۹۳ را با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی تحویل کنید. رضا قوچان نژاد زننده گلی که ایران را به جام جهانی برد، نوید نگهبان هنرپیشه سریال هوملند، ۲۴ و لاست، منصور، ستار، مرتضی، سامی بیگی، آریانا، هاتف، هوشمند عقیلی، هنگامه و ۲۵ بند از جمله مهمانان این برنامه هستند. و البته مسابقه فوتبال و اشپزی تعدادی از مجریان و تهیه کنندگان بی‌بی‌سی فارسی هم بخشی از این برنامه است.

برنامه نوروزی بی‌بی‌سی فارسی ۱۳۹۳ قسمت اول

برنامه را اینجا ببینید.

رضا قوچان نژاد زننده گلی که ایران را به جام جهانی برد، نوید نگهبان هنرپیشه سریال "هوم لند"، "۲۴" و "لاست"، منصور، ستار، مرتضی، سامی بیگی، آریانا، هاتف، هوشمند عقیلی، هنگامه و ۲۵ بند از جمله مهمانان این برنامه هستند. و البته مسابقه فوتبال و آشپزی بین تعدادی از مجریان و تهیه کنندگان بی‌بی‌سی فارسی هم بخش دیگری از این برنامه است.